Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Obrasci uz uputstvo za popunjavanje obrazaca za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti -za DL- Preuzmi
Odluka o minimalnim standardima aktivnosti davalaca lizinga na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Službeni glasnik RS broj 68/12 Preuzmi