Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti štedno-kreditnih organizacija,saglasnosti na osnivačka akta i saglasnosti za imenovanje vanjskog revizora štedno-kreditnih organizacija Službeni glasnik RS broj 104/15 Preuzmi
Odluka o uslovima i postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti štedno-kreditnih organizacija, saglasnosti na osnivačka akta i saglasnosti za imenovanje vanjskog revizora štedno-kreditnih organizacija Službeni glasnik RS broj 29/07 Preuzmi