Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Pravila postupanja Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske po obavještenju ili prigovoru korisnika finansijskih usluga Službeni glasnik RS broj 76/17 Preuzmi
Odluka o imenovanju Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske Službeni glasnik RS broj 69/16 Preuzmi
Pravilnik o Ombudsmanu za bankarski sistem Republike Srpske Službeni glasnik RS broj 51/16 Preuzmi