Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 30.06.2023 Datum objave: 28.09.2023 Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 31.12.2022 Datum objave: 27.03.2023 Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 30.06.2022. Datum objave: 08.08.2022 Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 31.12.2021 Datum objave: 24.03.2022 Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 30.06.2021. Datum objave: 06.08.2021 Preuzmi