Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 30.06.2020. Datum objave: 10.11.2020 Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 31.12.2019. Datum objave: 10.11.2020 Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 30.06.2019. Datum objave: 30.08.2019 Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 31.12.2018. Datum objave: 30.03.2019 Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 30.06.2018. Datum objave: 03.09.2018 Preuzmi