Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 31.12.2016. Datum objave: 18.05.2017. Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 30.06.2016. Datum objave: 01.07.2016. Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 30.06.2016 Datum objave: 01.07.2016. Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske za 31.12.2015. Datum objave: 01.03.2016. Preuzmi
Izvještaj o radu Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske 30.06.2015. Datum objave: 01.07.2015. Preuzmi