Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Ombudsman u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske vrši prijem stranaka:

              - utorkom, 09:00-12:00 časova,

              - četvrtkom, 09:00-12:00 časova.

Adresa:    Agencija za bankarstvo Republike Srpske
                  Vladike Platona 1/A
                  78 000 Banja Luka
                  Republika Srpska

Elektronska adresa: info@abrs.ba

Telefon:  +387 51/ 224-079, 220-068

 Faks:        051/ 218-029