Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o obustavi postupka javne nabavke Otvoreni postupak - nabavka serverske opreme za Agenciju za bankarstvo RS

Datum: 18.10.2021. god.

( Ćirilica )

( English )