Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"Nova banka" a.d. - Dugoročni hipotekarni kredit (važi od 31.05.2022)

Datum: 14.06.2022. god.

( Ćirilica )

( English )