Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o bližim uslovima i načinu postupanja mikrokreditne organizacije po prigovoru klijenta

Datum: 11.01.2023. god.

( Ćirilica )

( English )