Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka

Datum: 17.11.2023. god.

( Ćirilica )

( English )