Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Tabela za raspoređivanje kreditnih procjena ECAI u stepene kreditnog kvaliteta za potrebe člana 69. Odluke o izračunavanju kapitala banaka

Datum: 08.01.2020. god.

( Ćirilica )

( English )