Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odgovor uz Odluku o uključivanju posebnih uslova za ugovaranje dugoročnih nenamjenskih i zamjenskih kredita fizičkim licima u sistem upravljanja rizicima u banci

Datum: 03.05.2019. god.

( Ćirilica )

( English )