Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za vršenje usluga zaštite, fizičkog i tehničkog obezbjeđenja poslovnih prostora Agencije za bankarstvo RS

Datum: 03.07.2018. god.

( Ćirilica )

( English )