Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Studija kvantitativnog uticaja primjene zahtjeva Agencije u vezi sa utvđivanjem očekivanih kreditnih gubitaka (uputstvo i obrasci)

Datum: 07.11.2018. god.

( Ćirilica )

( English )