Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Uputstvo za primjenu odredaba odluke koje se odnose na izračunavanje koeficijenta pokrića likvidnosti

Datum: 30.01.2019. god.

( Ćirilica )

( English )