Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga dnevnog, povremenog i periodičnog čišćenja, održavanja higijene i opsluživanja kafe kuhinje Agencije za bankarstvo RS

Datum: 19.03.2019. god.

( Ćirilica )

( English )