Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka

Datum: 12.06.2019. god.

( Ćirilica )

( English )