Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odgovori uz Odluku o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka

Datum: 07.11.2019. god.

( Ćirilica )

( English )