Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Uputstvo za određivanje minimalnog zahtjeva za kapital i prihvatljive obaveze banke

Datum: 06.03.2020. god.

( Ćirilica )

( English )