Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravljanje deviznim rizikom banaka

Datum: 17.06.2020. god.

( Ćirilica )

( English )