Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Evropska Komisija objavila Odluku o potvrđivanju ekvivalencije nadzornog i regulatornog okvira u Bosni i Hercegovini

04.10.2021. god.

Kao što je najavljeno u Saopštenju za javnost od 15.09.2021. godine,  Evropska Komisija (EK) je dana 1.10.2021. godine donijela odluku kojom se potvrđuje ekvivalencija nadzornog i regulatornog okvira u Bosni i Hercegovini u odnosu na Uredbu (EU) broj 575/2013 Evropskog parlamenta i vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investiciona društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (CRR) i Direktivu broj 2013/36/EU 2013 Evropskog parlamenta i Vijeća o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicionim društvima (CRD).

Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropske Unije, odnosno 24.10.2021. godine. U kontekstu trenutnih prilika i potreba za poboljšanjem ekonomskog statusa Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, posljednja odluka EK predstavlja najznačajniji događaj u 2021. godini u oblasti ekonomije, bankarstva i finansija. Provedbena odluka Evropske Komisije predstavlja dostizanje strateškog cilja Agencije za bankarstvo Republike Srpske koji ima veliku važnost za Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, bankarski sistem, ekonomiju i građane.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske