Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

MKD "Auris" a.d. Banja Luka

Adresa: Veljka Mlađenovića 7d , Banja Luka

Direktor: Dragan Ostojić

Telefon: 051/498-200

Faks: 051/456 681

E - pošta: info@auris.ba

Veb sajt: http://www.auris.ba

Svift: -