Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

MKD "Moneda" d.o.o.

Adresa: Trg ilidžanske brigade 2A , Istočna Ilidža

Direktor: Kenan Hukić

Telefon: 057/491-530

Faks: -

E - pošta: info@moneda.ba

Veb sajt: http://www.moneda.ba

Svift: -