Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 30.06.2023 Datum objave: 28.09.2023. Preuzmi
Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 31.03.2023 Datum objave: 25.07.2023. Preuzmi
Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 31.12.2022 Datum objave: 19.05.2023. Preuzmi
Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 30.09.2022 Datum objave: 27.12.2022. Preuzmi
Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 30.06.2022 Datum objave: 29.09.2022. Preuzmi