Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 30.06.2020 Datum objave: 25.09.2020.. Preuzmi
Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 31.03.2020 Datum objave: 03.08.2020. Preuzmi
Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 31.12.2019 Datum objave: 18.05.2020. Preuzmi
Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 30.09.2019 Datum objave: 19.12.2019. Preuzmi
Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 30.06.2019 Datum objave: 26.09.2019. Preuzmi