Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja zdravstvenih usluga za zaposlene u Agenciji za bankarstvo RS 07.04.2023 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku kancelarijske računarske opreme 16.03.2023 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Agencije za bankarstvo RS 20.02.2023 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Provjera ranjivosti informacionog sistema Agencije za bankarstvo RS 17.02.2023 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za javnu robe Proširenje diskovne strukture (serverska infrastruktura) Agencije za bankarstvo RS 13.02.2023 Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2023. godinu 26.01.2023 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2022. godini (IV kvartal) 11.01.2023 Preuzmi
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge - Provjera ranjivosti informacionog sistema Agencije za bankarstvo RS 23.12.2022 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 30.11.2022 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2022. godini (III kvartal) 13.10.2022 Preuzmi