Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Kontakt


Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Vase Pelagića 11a
78 000 Banja Luka, Republika Srpska

Telefon: +387 51/ 224-079, 224-070
Faks: +387 51/ 216-665

E - pošta: office@abrs.ba


Odnosi s javnošću

Za informacije iz nadležnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske obratite se na:

Telefon: +387 51/ 227-073

E - pošta: info@abrs.baVodič o postupku pristupa informacijama Preuzmi
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Preuzmi