Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 30.06.2019. godine Datum objave: 30.09.2019 Preuzmi
Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za prvu polovinu 2019. godine Datum objave: 19.08.2019 Preuzmi
Važeći uslovi kreditiranja stanovništva u bankama na dan 30.06.2019. godine Datum objave: 19.08.2019 Preuzmi