Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 30.06.2020. godine Preuzmi
Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za treći kvartal 2020. godine Preuzmi
Važeći uslovi kreditiranja stanovništva u bankama na dan 30.06.2020. godine Preuzmi