Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.godine Preuzmi
Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.godine Preuzmi
Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 31.12.2019. godine Preuzmi
Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 30.09.2020. godine Preuzmi
Važeći uslovi kreditiranja stanovništva u bankama na dan 30.09.2020. godine Preuzmi