Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 30.09.2019. godine Datum objave: 24.10.2019 Preuzmi
Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za prva tri kvartala 2019. godine Datum objave: 01.11.2019 Preuzmi
Važeći uslovi kreditiranja stanovništva u bankama na dan 30.09.2019. godine Datum objave: 12.12.2019 Preuzmi