Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 31.12.2019. godine Datum objave: 27.01.2020 Preuzmi
Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za 2019. godinu Datum objave: 24.01.2020 Preuzmi
Važeći uslovi kreditiranja stanovništva u bankama na dan 31.12.2019. godine Datum objave: 12.03.2020 Preuzmi