Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Održana konferencija za novinare povodom statusa Bobar banke a.d. Bijeljina

23.12.2014. god.

Broj: 01-1474/14

Dana, 23. decembra 2014. godine, u prostorijama Agencije za bankarstvo Republike Srpske, održana je konferencija za novinare povodom statusa Bobar banke a.d. Bijeljina kojoj su prisustvovali Slavica Injac, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Josip Nevjestić, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH, Perica Rajčević, direktor filijale Banja Luka Agencije za osiguranje depozita BiH, Savo Ševaljević, privremeni upravnik Bobar banke a.d. Bijeljina i Dalibor Ćubela, direktor UniCredit Bank a.d Banja Luka.

Tokom konferencije, saopšteno je sljedeće:

  • Agencija za bankarstvo Republike Srpske prihvatila je Izvještaj privremenog upravnika o finansijskom stanju i perspektivi Bobar banke a.d. Bijeljina – u privremenoj upravi sa prijedlogom da se nad bankom otvori postupak likvidacije;

  • Bobar banci a.d. Bijeljina – u privremenoj upravi oduzima se dozvola za rad sa 23.12.2014. godine;

  • donošenje odluke o prestanku ovlaštenja privremenog upravnika sa 23.12.2014. godine zbog otvaranja likvidacionog postupka, te imenovanje gospodina Save Ševaljevića za likvidacionog upravnika, počev od 23.12.2014. godine.

Takođe, naglašeno je da će svi osigurani depoziti do 50.000,00 KM biti isplaćeni od strane Agencije za osiguranje depozita BiH, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

           

Odnosi sa javnošću