Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje povodom objavljenog zapisnika Republičkog deviznog inspektorata RS

09.02.2016. god.

Broj: 01-175/2016

Povodom objavljenog Zapisnika o izvršenoj inspekcijskoj kontroli Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka od strane Republičkog deviznog inspektorata Republike Srpske, obavještavamo javnost o sljedećem:

Inspektori Republičkog deviznog inspektorata koji su potpisali ovaj zapisnik nemaju osnovna znanja o radu Agencije za bankarstvo Republike Srpske, stručna znanja o načinu vršenja bankarske supervizije, a ni ovlašćenja da daju ocjenu rada nezavisne institucije kao što je Agencija za bankarstvo Republike Srpske.

Uvidom u objavljeni zapisnik konstatujemo da isti sadrži gomilu tendencioznih gluposti u čije razloge niti možemo niti želimo ulaziti, ali je iz istog vidljiv i neadekvatno urađen osnovni zadatak, a to je kontrola deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja Banke.   

Žalosno je da Agencija za bankarstvo Republike Srpske, kao nezavisna institucija sa velikim brojem stručnih i obučenih supervizora, mora na ovakav način da polemiše sa upravnom organizacijom za koju je upitno da li adekvatno obavlja posao za koji je nadležna, a upušta se u posao daleko složenije i stručnije supervizije.

Krajnje je vrijeme da, zbog iznošenja ovakvih neistina, neznanja i narušavanja ugleda Agencije za bankarstvo Republike Srpske, isti snose i odgovornost.

 

                                                                                                       Direktor        

            Slavica Injac