Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

ABRS potpisala MoU sa Saveznim finansijskim nadzornim organom Njemačke (BaFin)

19.12.2016. god.

Broj: 01-105-1993/16

Agencija za bankarstvo Republike Srpske, zajedno sa Agencijom za bankarstvo FBiH, potpisala je memorandum o razumijevanju sa Saveznim finansijskim nadzornim organom Njemačke (BaFin) u vezi sa njihovom saradnjom u oblasti nadzora banaka.

Navedene institucije izražavaju spremnost da sarađuju na osnovu reciprociteta, kao i uzajamnog povjerenja i razumijevanja i pristaju da svoju saradnju u oblasti nadzora banaka zasnivaju na principima i procedurama navedenim u memorandumu kako bi se olakšalo obavljanje dužnosti nadzornih institucija i kako bi se promovisalo adekvatno funkcionisanje ovlaštenih institucija u BiH i/ili Njemačkoj, u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

         

             Odnosi sa javnošću