Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Otvoren stečaj u Bobar banci

25.01.2017. god.

Dana 24.01.2017. godine, Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o direktnom pokretanju stečajnog postupka nad Bobar bankom a.d. Bijeljina – u likvidaciji, po prijedlogu Agencije za bankarstvo Republike Srpske (ABRS).

Za stečajnog upravnika imenovan je Lazo Đurđević, diplomirani ekonomista. Otvaranjem stečajnog postupka u Banci prestaju sve nadležnosti ABRS i sve odluke donosi stečajni sudija Alida Nađ-Mađarac, koja vodi stečajni postupak Banke.

Odnosi sa javnošću