Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Objavljen Nacrt odluke o upravljanju rizikom likvidnosti za potrebe javne rasprave

16.06.2017. god.

U skladu sa Strategijom za uvođenje Bazela III, Agencija za bankarstvo Republike Srpske je sačinila i, za potrebe javne rasprave, objavila Nacrt odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banaka.

Nacrt odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banaka objavljen je ovdje.    

Planirano je da javna rasprava traje do kraja jula 2017. godine, do kada je potrebno da UBBIH objedini i sistematizuje pitanja, prijedloge i komentare pojedinačnih banaka, te ih u vidu jedinstvenog dokumenta dostavi Agenciji za bankarstvo Republike Srpske. Jedinstveni dokument obuhvatiće sva pitanja od zajedničkog interesa za bankarski sektor u cjelini u vezi primjene regulatornih zahtjeva iz predmetne odluke.

Entitetske agencije za bankarstvo zajednički će učestvovati u postupku javne rasprave sa bankarskim sektorom putem UBBiH u cilju harmonizacije regulatornih propisa na nivou bankarskog sektora BiH.

Prelazne i završne odredbe biće predmet razmatranja i usaglašavanja nakon sprovedene rasprave.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte gđu Željku Rakociju, tel: 051 224 078 ili putem elektronske pošte: zeljka.rakocija@abrs.ba  ili gđu Nedu Hajduković, tel: 051 227 081 ili putem elektronske pošte: neda.hajdukovic@abrs.ba.  

Odnosi sa javnošću