Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje u vezi Projekta jačanja bankarskog sektora

18.07.2017. god.

Broj: 01-105-1265/17

U cilju objektivnog informisanja, a imajući u vidu navode u medijima u vezi Projekta jačanja bankarskog sektora na osnovu kojih se u javnosti stiče utisak da će sredstva po osnovu navedenog projekta biti upotrebljena, kako se to u medijima navodi, u svrhu ,,sanacije bankarskog sektora'', odnosno da se ,,kreditima spasava bankarski sektor'', obavještavamo javnost da se radi o projektu finansiranom od strane Svjetske banke sa ciljem unapređenja kapaciteta za regulaciju, superviziju i restrukturiranje banaka i jačanje rukovođenja nad entitetskim razvojnim bankama.

Banke iz Republike Srpske ni u kom smislu neće biti korisnici sredstava po osnovu projekta, dok je Agencija za bankarstvo Republike Srpske samo korisnik tehničke pomoći za izradu podzakonskih propisa koja će biti finansirana donatorskim sredstvima u iznosu od oko 1,4 miliona KM za cijelu Bosnu i Hercegovinu kako je navedeno u Prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci po Projektu jačanja bankarskog sektora.  

Kada je u pitanju stanje u bankarskom sektoru Republike Srpske, prema podacima sa 31.03.2017. godine, na nivou bankarskog sektora iskazana je neto dobit u iznosu od 40,8 miliona KM. S obzirom da krediti čine 65% bruto bilansne aktive, od stepena naplativosti kredita u najvećoj mjeri zavisi stabilnost i uspješnost poslovanja svake banke i bankarskog sektora u cjelini. Učešće ukupnih nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima bilježi pozitivan trend smanjenja, odnosno sa 31.03.2017. godine smanjeno je za 0,24 procentnih poena u odnosu na kraj 2016. godine i iznosi 11,74%, dok je učešće istih u 2015. godini iznosilo 15,56%. Smanjenje nekvalitetnih kredita vidljivo je i po nominalnom iznosu. Prema podacima sa 31.03.2017. godine nekvalitetni krediti iznosili su 542,1 milion KM, dok su na kraju 2016. godine iznosili 546,1 milion KM, odnosno 754,1 milion KM na kraju 2015. godine.

Bitno je naglasiti da prema podacima sa 31.03.2017. godine sve banke sa sjedištem u Republici Srpskoj ispunjavaju zakonski propisane uslove, a naročito sistemski važne banke čiji su pokazatelji znatno iznad svih zakonskih minimuma.

                  Odnosi sa javnošću