Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Rezultati Studije kvantitativnog uticaja za velike izloženosti

24.07.2017. god.

U skladu sa Strategijom za uvođenje ,,Međunarodnog sporazuma za mjerenje kapitala i standardima kapitala – Bazel III'', Agencija za bankarstvo Republike Srpske je u maju 2017. godine provela Studiju kvantitativnog uticaja primjene nove regulative vezano za velike izloženosti.

Aktivnosti u vezi pripreme i provođenja studije izvršene su u saradnji sa Agencijom za bankarstvo Federacije BiH, uz tehničku pomoć Svjetske banke.

Studija kvantitativnog uticaja obuhvatila je primjenu Nacrta odluke o velikim izloženostima i popunjavanje COREP obrazaca prema dostavljenom uputstvu na osnovu podataka na dan 30.09.2016. godine koje su dostavile banke.

Rezultate kvantitativne studije uticaja na bankarski sektor Republike Srpske možete pronaći ovdje.  

Odnosi sa javnošću