Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Obavještenje za korisnike kredita

19.09.2018. god.

KREDITI SA UGOVORENOM PROMJENjIVOM KAMATNOM STOPOM ILI KREDITI SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM

a)  Krediti sa ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom

·  Inicijalno ugovorene kamatne stope su niže u odnosu na iste za kredite sa ugovorenom fiksnom kamatnom stopom

· U periodu otplate kredita postoji rizik od rasta kamatne stope koji je veći što je duži rok otplate

· Kamatna stopa se mijenja sa promjenom referentne vrijednosti (najčešće je to EURIBOR koji je u ovom trenutku na istorijskom minimumu)

 

b) Krediti sa ugovorenom fiksnom kamatnom stopom

· Inicijalno ugovorene kamatne stope su nešto više u odnosu na iste za kredite sa ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom

· Kamatne stope su nepromjenjive tokom perioda otplate kredita i nema rizika od rasta kamatne stope bez obzira na dešavanja na finansijskim tržištima