Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje o uvođenju privremene uprave u Banku Srpske a.d. Banja Luka

16.11.2015. god.

Broj: 03-1676-15/2015

Na osnovu člana 108. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 i 59/13) i člana 5. stav 1. tačka b) Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13), Agencija za bankarstvo Republike Srpske je, kao ovlašćeni supervizor banaka, Rješenjem broj 03-1658/2015, od 11.11.2015. godine uvela privremenu upravu u Banku Srpske a.d. Banja Luka, te Rješenjem broj 03-1660/2015, od 11.11.2015. godine, imenovala Banci Srpske a.d. Banja Luka Privremenog upravnika, počev od 16.11.2015. godine.

Za Privremenog upravnika Banke imenovan je Petar Mićić, diplomirani ekonomista iz Banja Luke, zaposlen u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, koji je stupio na dužnost dana 16.11.2015.godine.

Razlozi imenovanja Privremenog upravnika Banke su što poslovanje Banke nije u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Privremeni upravnik Banke obavezan je da u roku od 60 dana od dana imenovanja pismeno predloži Agenciji za bankarstvo Republike Srpske mjere iz člana 113. Zakona o bankama Republike Srpske.

Za vrijeme trajanja mandata Privremenog upravnika Banke suspenduju se sva prava Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i direktora i uprave Banke, a Privremeni upravnik preuzima sva ovlašćenja Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i uprave Banke, u skladu sa Rješenjem o imenovanju. Privremeni upravnik je do daljnjeg odgovoran za poslovanje Banke Srpske a.d. Banja Luka.

Sva pitanja koja se odnose na aktivu i pasivu Banke Srpske a.d. Banja Luka mogu se uputiti na ime Privremenog upravnika, na adresu Banka Srpske a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save br.61, Banja Luka, faks:  051/245-145.

 

                                                                                                        Agencija za bankarsto Republike Srpske