Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Obavještenje o promjeni adrese Agencije za bankarstvo Republike Srpske

17.12.2020. god.

Poštovani korisnici,

Želimo Vas obavijestiti da je Agencija za bankarstvo Republike Srpske promijenila adresu i da se od danas nalazimo na adresi: Vladike Platona 1/A, Banja Luka.

Naši brojevi telefona kao i adrese elektronske pošte ostali su isti.

Takođe Vas obavještavamo da od 1.januara 2021. godine, svoja pitanja možete postavljati isključivo na adresu elektronske pošte: info@abrs.ba.

Služba za odnose sa javnošću