Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje za javnost vezano za korona virus

18.03.2020. god.

 

Broj: 01-454/20

Datum, 18.03.2020. god.

 

PREDMET: Saopštenje za javnost

Informacija za građane u vezi sa situacijom izazvanom pojavom virusnog oboljenja "COVID-19"

Vezano za vanredne okolnosti nastale zbog pojave „korona virusa“ i brojna pitanja koja se postavljaju u pogledu poslovanja banaka i pružanja usluga klijentima u Republici Srpskoj, Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) obavještava javnost da je bankarski sektor Republike Srpske siguran i stabilan, sa adekvatnom likvidnošću i dobrom kapitalizovanošću.

Regulatorni okvir za poslovanje banaka u Republici Srpskoj je u najvećoj mjeri usklađen sa evropskim okvirom, a u pojedinim segmentima je značajno konzervativniji, posebno u segmentu kapitala i likvidnosti. Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sektora Republike Srpske je veća od 18%, a što je znatno više od zakonom propisanog minimuma (12%), što daje mogućnost apsorpcije višeg nivoa rizika kojem bi sektor mogao biti izložen u kriznim situacijama i obezbjeđuje ključne pretpostavke za kontinuitet poslovanja. Visok nivo novčanih sredstava bankarskog sektora Republike Srpske od 1,8 milijardi KM osigurava dobru trenutnu likvidnost i pruža dobar potencijal za upravljanje likvidnošću u dužem vremenskom periodu, uključujući i vanredne situacije.

Uzimajući u obzir gore navedene činjenice, informišemo javnost da će banke, bez obzira na novonastale okolnosti, nastaviti pružati usluge svojim klijentima, uz određena ograničenja zbog sprovođenja preporuka nadležnih organa i institucija za sprečavanje širenja virusa. Ovo se prije svega odnosi na higijensko-tehničke mjere koje su banke u obavezi provoditi, a što uključuje određena ograničenja u pogledu zadržavanja i kretanja klijenata u prostorijama banaka.

Iz navedenog razloga i u sklopu provođenja opštih mjera preporučenih od nadležnih institucija na očuvanju zdravlja građana, preporučujemo klijentima banaka da u što većoj mjeri koriste elektronske kanale i načine plaćanja, izbjegavajući korištenje gotovine i nepotrebno zadržavanje u prostorijama banaka.

Agencija će u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i u saradnji sa bankama, nadležnim organima i institucijama, preduzimati mjere na očuvanju stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema Republike Srpske.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske