Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Obavještenje o potpisivanju Memoranduma o saradnji

25.05.2023. god.

Datum: 25.05.2023. godine

 

PREDMET: Obavještenje o potpisivanju Memoranduma o saradnji

 

Ombudsman za bankarski sistem Republike Srpske u sastavu Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Ombudsman za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su, u Banjaluci, Memorandum o saradnji.

Cilj potpisivanja memoranduma jeste stvaranje neophodnih uslova za saradnju u oblastima promovisanja i zaštite prava i interesa fizičkih lica kao korisnika finansijskih usluga, postupanja po pojedinačnim prigovorima korisnika i drugih aktivnosti koje se odnose na zadatke i nadležnosti svake strane potpisnice.

Memorandum, koji je obuhvatio i dosadašnje dobre prakse strana potpisnica, će doprinijeti boljoj saradnji u međusobnom informisanju i pomoći u slučajevima prigovora korisnika na rad i postupanje davalaca finansijskih usluga sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj, odnosno njihovih organizacionih dijelova na ovim teritorijama,  međusobnom informisanju o zakonodavnim aktivnostima entiteta iz oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga i važnim odlukama entitetskih agencija za bankarstvo, zajedničkoj aktivnosti i saradnji u promociji prava korisnika, organizovanju sastanaka, konferencija, naučno-stručnih skupova, seminara, radionica i drugih događaja u oblasti promocije i zaštite prava korisnika.

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske