Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одлука о управљању каматним ризиком у банкарској књизи Службени гласник РС број 75/17 Преузми
Упутство за примјену Одлуке о управаљању каматним ризиком у банкарској књизи (IRRBB) 20.12.2017 Преузми
Прилог (извјештајни обрасци) 22.12.2017 Преузми