Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одговори уз Одлуку о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Датум објаве: 23.09.2019. Преузми
Одговори уз Упутство о начину попуњавања извјештаја за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе Датум објаве: 20.08.2019 Преузми
Одговори уз Упутство за попуњавање извјештајних образаца за капитал, укупан пондерисани ризик и финансијску полугу Датум објаве: 26.06.2019. Преузми
Одговор уз Одлуку о укључивању посебних услова за уговарање дугорочних ненамјенских и замјенских кредита физичким лицима у систем управљања ризицима у банци Датум објаве: 03.05.2019. Преузми
Одговори уз Одлуку о минималним стандардима активности банака на спречавању прања новца и финансирања терористичких активности Датум објаве: 03.05.2019. Преузми
Одговори на примједбе и приједлоге достављене у оквиру јавне расправе о нацрту Упутства за попуњавање образаца уз Одлуку о објављивању података и информација банке Датум објаве: 15.04.2019 Преузми
Одговори уз Упутство за попуњавање извјештајних образаца за ликвидносну покривеност Датум објаве: 11.04.2019 Преузми
Одговори уз Одлуку o условима пријевремене отплате кредита физичких лица који нису намијењени њиховој пословној или другој комерцијалној дјелатности Датум објаве: 14.11.2018. Преузми
Одговори уз Одлуку о израчунавању капитала банака Датум објаве: 03.09.2018 Преузми
Одговор уз Одлуку о великим изложеностима Датум објаве: 02.08.2018. Преузми
Одговори уз Одлуку о облику и садржају извјештаја које банке достављају Агенцији за банкарство Републике Српске Датум објаве: 02.08.2018. Преузми
Одговори уз Одлуку о пословању банака са лицима у посебном односу са банком Датум објаве: 02.08.2018 Преузми
Одговор уз Одлуку о купопродаји пласмана банака Датум објаве: 02.08.2018 Преузми
Одговор уз Одлуку o плановима опоравка банке и банкарске групе Датум објаве: 02.08.2018 Преузми
Одговори уз Одлуку о обављању спољне ревизије у банкама Датум објаве: 30.01.2018. Преузми
Одговор уз Упутство за примјену Одлуке о управљању каматним ризиком у банкарској књизи Датум објаве: 30.01.2018. Преузми
Одговори уз Одлуку о поступку интерне процјене адекватности капитала банака Датум објаве: 04.01.2018. Преузми
Одговори уз Одлуку о управљању ризицима Датум објаве: 04.01.2018. Преузми