Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одговори уз Одлуку о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака

Датум: 21.02.2020. год.

( Ћирилица )

( English )