Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Накнаде и провизије за услуге у пословању са становништвом на дан 30.09.2019. године Датум објаве: 24.10.2019 Преузми
Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за прва три квартала 2019. године Датум објаве: 01.11.2019 Преузми
Важећи услови кредитирања становништва у банкама на дан 30.09.2019. године Датум објаве: 12.12.2019 Преузми