Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Накнаде и провизије за услуге у пословању са становништвом на дан 30.06.2020. године Датум објаве: 28.07.2020 Преузми
Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за други квартал 2020. године Датум објаве: 17.07.2020 Преузми
Важећи услови кредитирања становништва у банкама на дан 31.03.2020. године Датум објаве: 20.07.2020 Преузми