Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење поводом објављеног записника Републичког девизног инспектората РС

09.02.2016. год.

Број: 01-175/2016

Поводом објављеног Записника о извршеној инспекцијској контроли Balkan Investment Bank а.д. Бања Лука од стране Републичког девизног инспектората Републике Српске, обавјештавамо јавност о сљедећем:

Инспектори Републичког девизног инспектората који су потписали овај записник немају основна знања о раду Агенције за банкарство Републике Српске, стручна знања о начину вршења банкарске супервизије, а ни овлашћења да дају оцјену рада независне институције као што је Агенција за банкарство Републике Српске.

Увидом у објављени записник констатујемо да исти садржи гомилу тенденциозних глупости у чије разлоге нити можемо нити желимо улазити, али је из истог видљив и неадекватно урађен основни задатак, а то је контрола девизног и спољнотрговинског пословања Банке.   

Жалосно је да Агенција за банкарство Републике Српске, као независна институција са великим бројем стручних и обучених супервизора, мора на овакав начин да полемише са управном организацијом за коју је упитно да ли адекватно обавља посао за који је надлежна, а упушта се у посао далеко сложеније и стручније супервизије.

Крајње је вријеме да, због изношења оваквих неистина, незнања и нарушавања угледа Агенције за банкарство Републике Српске, исти сносе и одговорност.

 

                                                                                                       Директор        

            Славица Ињац