Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење о одузимању дозволе за рад Банци Српске

10.05.2016. год.

Број: 01-105-681/16

Агенција за банкарство Републике Српске је на основу члана 19. став 1. тачка 3. и тачка 7. Закона о банкама Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске'', број 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 и 59/13) дана 27.04.2016. године донијела рјешење о одузимању банкарске дозволе Банци Српске а.д. Бања Лука – у привременој управи (у даљем тексту: Банка) које није било коначно узимајући у обзир законску могућност приговора, а што је наведено у саопштењу Агенције за банкарство Републике Српске број 01-105-653/16 од 04.05.2016. године.

Имајући у виду чињеницу да у законском року није уложен приговор Управном одбору Агенције за банкарство Републике Српске, предметно рјешење о одузимању дозволе постаје коначно  са 11.05.2016. године. Коначно рјешење биће објављено у Службеном гласнику Републике Српске и у једном домаћем дневном листу који се издаје на територији Републике Српске, те у једном дневном листу који је доступан на територији Федерације Босне и Херцеговине и Дистрикта Брчко.

Рјешење о одузимању дозволе за рад донесено је на приједлог привременог управника, те на основу показатеља који указују да је капитал Банке негативан и да акционари Банке нису, и поред више пута продужаваних рокова, обезбиједили повећање капитала Банке до прописаног законског минимума.

Агенција за банкарство Републике Српске донијела је Одлуку о покретању поступка ликвидације Банке и именовала ликвидационог управника, који је дужан сачинити план ликвидације и поступак ликвидације проводити по приоритетима  у складу са одредбама члана 119. Закона о банкама Републике Српске.

За ликвидационог управника именован је Петар Мићић, дипломирани економиста.

Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине у обавези је да поступак исплате осигураних депозита, односно депозита до 50.000,00 КМ, покрене најкасније у року од 30 дана од дана одузимања дозволе за рад.


                  Односи са јавношћу