Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Отворен стечај у Бобар банци

25.01.2017. год.

Дана 24.01.2017. године, Окружни привредни суд у Бијељини донио је рјешење о директном покретању стечајног поступка над Бобар банком а.д. Бијељина – у ликвидацији, по приједлогу Агенције за банкарство Републике Српске (АБРС).

За стечајног управника именован је Лазо Ђурђевић, дипломирани економиста. Отварањем стечајног поступка у Банци престају све надлежности АБРС и све одлуке доноси стечајни судија Алида Нађ-Мађарац, која води стечајни поступак Банке.

Односи са јавношћу