Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Резултати Студије квантитативног утицаја за велике изложености

24.07.2017. год.

У складу са Стратегијом за увођење ,,Међународног споразума за мјерење капитала и стандардима капитала – Базел III'', Агенција за банкарство Републике Српске је у мају 2017. године провела Студију квантитативног утицаја примјене нове регулативе везано за велике изложености.

Активности у вези припреме и провођења студије извршене су у сарадњи са Агенцијом за банкарство Федерације БиХ, уз техничку помоћ Свјетске банке.

Студија квантитативног утицаја обухватила је примјену Нацрта одлуке о великим изложеностима и попуњавање COREP образаца према достављеном упутству на основу података на дан 30.09.2016. године које су доставиле банке.

Резултате квантитативне студије утицаја на банкарски сектор Републике Српске можете пронаћи овдје.  

Односи са јавношћу