Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Отворен стечај у Банци Српске

04.04.2017. год.

Дана 04.04.2017. године, Окружни привредни суд у Бањој Луци донио је рјешење о покретању стечајног поступка над Банком Српске а.д. Бања Лука, на приједлог Агенције за банкарство Републике Српске.

За стечајног управника именована је гђа Мирјана Голић. Отварањем стечајног поступка престају све надлежности Агенције за банкарство Републике Српске и све одлуке доноси стечајни судија Недељко Милијевић, који води стечајни поступак наведене банке.

Односи са јавношћу