Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Накнаде и провизије за услуге у пословању са становништвом на дан 30.06.2020. године Преузми
Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за трећи квартал 2020. године Преузми
Важећи услови кредитирања становништва у банкама на дан 30.06.2020. године Преузми