Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Агенција за банкарство Републике Српске потписала Меморандум о разумијевању са Хрватском народном банком

30.09.2020. год.

Директор Раде Растока, у име Агенције за банкарство Републике Српске, Јасмин Махмузић, директор Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, Сенад Софтић, гувернер Централне банке Босне и Херцеговине и Борис Вујчић, гувернер Хрватске народне банке, потписали су нови Меморандум о разумијевању.

Узимајући у обзир приступ Хрватске европском курсном механизму (ERM II), успостављањем блиске сарадње између Европске централне банке (ECB) и Хрватске народне банке, као и приступ Хрватске банкарској унији и Јединственом надзорном механизму (SSM), институције надлежне за надзор пословања банака у Босни и Херцеговини и Хрватска народна банка исказале су потребу за ажурирањем и надоградњом претходног Меморандума о разумијевању из 2003. године, а у складу са новим стандардима и смјерницама Европског надзорног тијела за банкарство (EBA).

Циљ Меморандума је успостављање ефикасније сарадње и механизма размјене информација између институција потписница, у обиму дозвољеном законом, a које су потребне за спровођење надлежности институција потписница.

Посебно се истиче важност потписивања овог Меморандума због повезаности банкарских система и припадајућих институција, као и тржишта, а што представља кључни аспекат у погледу унапређења и јачања стабилности и ефикасности надзора тих институција и финансијског система у цјелини.

Односи са јавношћу